Kinderdagverblijf
Gastouderbureau

Dieren

Wij hebben ezels, geiten, kippen, varkens en konijnen. Uw kind kan de dieren aaien, voeren, verzorgen en knuffelen, natuurlijk is daar altijd een pedagogisch medewerker bij aanwezig.

Positieve invloed van dieren

Dieren hebben een hele goede invloed op kinderen. Door te zorgen voor een dier leert het kind dat iedereen behoeftes en gevoelens heeft. Dieren beïnvloeden de sociale ontwikkeling van kinderen; zij bieden gespreksstof en kinderen zoeken sneller toenadering als er een dier bij betrokken is, omdat een dier niet oordeelt. Tevens leren en onthouden kinderen meer over onderwerpen waar zij emotioneel bij betrokken zijn.

Ondanks de angst voor allergieën heeft fysiek contact met dieren een positieve invloed. Het aaien van een dier werkt rustgevend en kan zelfs de hartslag en bloeddruk verlagen. Bij het aaien komt oxytocine vrij, dat zorgt voor een mogelijkheid tot binding. Kinderen worden weerbaarder door de omgang met dieren.

Maatregelen

  • Wij voldoen aan de eisen van het GD keurmerk: zoönosen en wij hebben hier een keurmerk voor ontvangen.
  • De dieren zijn ingeënt en worden regelmatig ontwormt.
  • De dierenarts komt 2 keer per jaar om te kijken of alles in orde is met onze dieren.
  • Wij zorgen voor een overal en laarzen die de kinderen bij de dieren moeten dragen.
  • De pedagogisch medewerkers dragen ook passende kleding bij de dieren (speciale broek en laarzen).
  • Er zijn altijd pedagogische medewerkers bij de kinderen als ze naar de dieren gaan.
  • Nadat de kinderen en leidsters bij de dieren zijn geweest, wassen zij altijd eerst hun handen.