Kinderdagverblijf
Gastouderbureau

Doelstelling

Wij bieden een KEI veilige, gezonde en ‘groene’ omgeving waarin kinderen natuurlijk kunnen opgroeien. Wij vinden natuurbeleving essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Iedere soort ontwikkeling die de kinderen doormaken kun je oefenen in de natuur. Daarnaast geeft spelen in de natuur kinderen vooral ook plezier en ontspanning. Dit draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van kinderen.

Positieve invloed van dieren

Daarnaast is er een kinderboerderij bij kinderdagverblijf De Kei. We hebben geiten, kippen, varkens cavia's  en konijnen. Dieren beïnvloeden de sociale ontwikkeling van kinderen; zij bieden gespreksstof en kinderen zoeken sneller toenadering als er een dier bij betrokken is, omdat een dier niet oordeelt. Ondanks de angst voor allergieën heeft fysiek contact met dieren een positieve invloed. Het aaien van een dier werkt rustgevend en kan zelfs de hartslag en bloeddruk verlagen. Bij het aaien komt oxytocine vrij, dat zorgt voor een mogelijkheid tot binding. Kinderen worden weerbaarder door de omgang met dieren.


banner Roos met geitje

Aansluiten op de behoefte van kinderen

Elk kind wordt geboren met zijn eigen talenten, is van nature nieuwsgierig en gaat op ontdekkingsreis. Wanneer uw kind(-eren) zich goed voelt en vertrouwen heeft gevonden, durft hij/zij er zelfstandig op uit te trekken en de wereld om zich/haar heen te ontdekken. Dit gaat op het tempo wat uw kind(-eren) aangeeft. Wij zullen de ontwikkeling en belevingswereld van uw kind(-eren) volgen en hierop aansluiten door het aanbieden van ervaringen die bij uw kind(-eren) passen.

Onze pedagogische medewerkers stimuleren en versterken de gezonde en evenwichtige ontwikkeling van uw kind vanuit een duidelijke pedagogische visie. Dit pedagogische beleidsplan dient als leidraad voor het pedagogisch handelen van alle medewerkers van kinderdagverblijf De Kei.


banner Roos met geitje