Kinderdagverblijf
Gastouderbureau

Ontdekkend leren

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo. De pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling door het aanbieden van materialen en activiteiten die hierbij passen.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gaan graag op onderzoek uit. Zo verkennen ze hun omgeving, de aard van de dingen en hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Ze vinden uitdagingen, proberen oplossingen uit en doen allerlei ervaringen op die hen helpen hun kennis, veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit te ontwikkelen. Dit spel van doen en ontdekken (ervarend leren) is een serieuze zaak en gaat - soms letterlijk - met vallen en opstaan. Daarbij herhalen ze graag; het is hun manier om te oefenen wat ze net ontdekt of geleerd hebben totdat ze iets onder de knie hebben. Daar zijn zij dan heel trots op en wij zijn heel trots op hen.

‘’We geven de kinderen ruimte om te experimenteren, ze mogen leren door te ervaren, zo wordt elke dag een bijzondere dag.’’

Aansluiten op de behoefte van het kind

Pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen om zoveel mogelijk ervaringen op te doen. We bieden ze uitdagende materialen en activiteiten en spelen in op hun initiatieven. We doen een stapje opzij om ze te laten oefenen, zodat ze ook leren om op eigen benen te staan. Natuurlijk zijn we altijd in de buurt om een oogje in het zeil te houden. We moedigen ze aan, prijzen hun initiatieven, accepteren en waarderen hun oplossingen en ideeën en we troosten ze als het even niet mee zit. Daarbij hebben we oog en respect voor de eigenheid en de autonomie van het kind, dat zelf de inhoud en het tempo van zijn spel bepaalt. Dat betekent niet dat het kind stilstaat in ontwikkeling. We bieden ze juist uitdaging en stimuleren ze om nieuwe dingen uit te proberen.