Kinderdagverblijf
Gastouderbureau

Onze visie

Wij bieden een veilige, gezonde en ‘groene’ omgeving waarin kinderen natuurlijk kunnen opgroeien. De groene omgeving bestaat uit een grote 'groene' buitenruimte, de bomen/planten/bloemen, de moestuin en de dieren (geiten, varkens, ezels, kippen en konijnen) die we bij de Kei hebben. Wij vinden natuurbeleving essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Iedere soort ontwikkeling die de kinderen doormaken kun je oefenen in de natuur. Daarnaast geeft spelen in de natuur kinderen vooral plezier en ontspanning, dit draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van kinderen.

Hierbij zijn onderstaande basisdoelen van Riksen-Walraven leidend. Hoe wij hier vorm aangeven, staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. 

- het bieden van emotionele veiligheid

- gelegenheid bieden om persoonlijke competenties te ontwikkelen

- gelegenheid bieden om sociale competenties te ontwikkelen

- normen en waarden eigen laten maken

Aansluiten op de behoefte van kinderen

Elk kind wordt geboren met zijn eigen talenten, is van nature nieuwsgierig en gaat op ontdekkingsreis. Wanneer uw kind(-eren) zich goed voelt en vertrouwen heeft gevonden, durft hij/zij er zelfstandig op uit te trekken en de wereld om zich/haar heen te ontdekken. Dit gaat op het tempo wat uw kind(-eren) aangeeft. Wij zullen de ontwikkeling en belevingswereld van uw kind(-eren) volgen en hierop aansluiten door het aanbieden van ervaringen die bij uw kind(-eren) passen.

Onze pedagogische medewerkers stimuleren en versterken de gezonde en evenwichtige ontwikkeling van uw kind vanuit een duidelijke pedagogische visie. Dit pedagogische beleidsplan dient als leidraad voor het pedagogisch handelen van alle medewerkers van kinderdagverblijf De Kei.