Kinderdagverblijf
Gastouderbureau

Stagiaires

Kinderdagverblijf De Kei  is een erkend leerbedrijf, dit houdt in dat we aan bepaalde regels voldoen om een stagiaire goed te kunnen begeleiden.

Belangrijke afspraken

Voor aanvang moeten stagiaires altijd een VOG tonen.

De stagiaires zijn boventallig en nooit eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen ons kinderdagverblijf. De stagiaires worden in de gelegenheid gesteld om de beroepskwalificaties te ontwikkelen. In verband met de toegevoegde waarde van de stage voor zowel de stagiaire, de kinderen en de organisatie wordt een minimum periode van 6 maanden afgesproken.

Altijd zal er gekeken worden naar de achtergrond en de ontwikkeling van de stagiaire. Afhankelijk van deze ontwikkeling zal de stagiaire meer handelingen mogen uitvoeren en meer verantwoordelijkheden krijgen, altijd onder verantwoordelijkheid van een pedagogisch medewerker.