Kinderdagverblijf
Gastouderbureau

Compenseren

Wij bieden geen flexibele opvang, wel heeft u de mogelijkheid om dagen te ruilen ongeacht welk contract u neemt.

U krijgt voor officiele feestdagen een compensatiebon die u in dat jaar kunt inzetten. Dit is voor 2 de paasdag, 2 de pinksterdag, Hemelvaartsdag en om de 5 jaar op bevrijdingsdag (2020, 2025, 2030 enz.)

Tussen kerst en oud en nieuw zijn wij gesloten ivm werkzaamheden.

Dag of dagdeel ruilen

U hebt de mogelijkheid om een dag of dagdeel te ruilen ongeacht u 51, 48 of 40 weken gebruik maakt van kinderopvang. Een dag of dagdeel kan binnen een periode van vier maanden geruild worden (binnen 1 maand vooraf de ruildag en 3 maanden achteraf van een ruildag). Deze periode geldt zowel voor als na de dag waarmee geruild wordt, waardoor de totale periode van de ruilmogelijkheid op 4 maanden komt. Ruilen of een extra dag of dagdeel kunt u aanvragen via het oudergedeelte in PortaBase. Voor ruilen gelden  de volgende regels:

-  Er vindt afstemming plaats met de pedagogisch medewerker op de groep

-  Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep

-  Een ruildag moet u minimaal 48 uren van tevoren aanvragen, hierna is de dag verstreken en kunt u de desbetreffende dag niet meer inhalen/ruilen

-  Het betreft een contractueel gelijkwaardig aantal uren of minder uren

-  Ruilen is kind gebonden

Voor zowel het compenseren als ruilen geldt dat dit een service is. Er is voor uw kind(eren) op vaste dagen of dagdelen een groep gereserveerd maar er kunnen momenten zijn waarop het beter uitkomt om de kinderopvang op een ander dag af te nemen. We kijken altijd of er plaats is op de groep en of de kwaliteit gewaarborgd blijft. In overleg bieden we een plaats aan op een andere groep. Voor zowel compenseren als ruilen geldt dat u in het oudergedeelte van PortaBase kunt zien of uw aanvraag wel of niet gehonoreerd is.

Mogelijkheden contracttypes

51 weken: Doordat wij tussen kerst en oud en nieuw gesloten zijn, heeft u recht op 51 weken opvang per jaar. U heeft de gelegenheid om dagen te ruilen indien mogelijk.

48 weken: U dient zelf 3 weken in een jaar op te geven, waarbij u geen opvang nodig heeft. Bij voorkeur voor 31 maart doorgeven! U heeft de gelegenheid om overige dagen te ruilen indien mogelijk.
Wilt u bijvoorbeeld 4 weken vakantie dan heeft u de mogelijkheid om de dagen van de 4de vakantieweek te ruilen. U heeft geen recht op terugbetaling van deze dagen. Stel uw kind stopt halverwege het jaar bijvoorbeeld in juli, dan dient u 2 vakantieweken in te leveren i.v.m. uw 48 weken contract.
Wij werken met 3 periodes van 4 maanden, dit ziet er als volgt uit:
- stopt uw kind(eren) tussen januari en april, dan dient u 1 vakantieweek in  te leveren
- stopt uw kind(eren) tussen mei en augustus, dan dient u 2 vakantieweken in te leveren
- stopt uw kind(eren) tussen september en december, dan dient u 3 vakantieweken in te leveren