Kinderdagverblijf
Gastouderbureau

Compenseren

Wij bieden geen flexibele opvang, wel heeft u de mogelijkheid om dagen te ruilen.

Dag of dagdeel ruilen

U hebt de mogelijkheid om een dag of dagdeel te ruilen ongeacht u 52, 50 of 40 weken gebruik maakt van kinderopvang. Een dag of dagdeel kan binnen een periode van vier maanden geruild worden (binnen 1 maand vooraf de ruildag en 3 maanden achteraf van een ruildag). Deze periode geldt zowel voor als na de dag waarmee geruild wordt, waardoor de totale periode van de ruilmogelijkheid op 4 maanden komt. Ruilen of een extra dag of dagdeel kunt u aanvragen via het oudergedeelte in NioKids. Voor ruilen gelden  de volgende regels:

-          Er vindt afstemming plaats met de pedagogisch medewerker op de groep

-          Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep

-          Het betreft een contractueel gelijkwaardig aantal uren of minder uren.

-          Ruilen is kind gebonden

Voor zowel het compenseren als ruilen geldt dat dit een service is. Er is voor uw kind(eren) op vaste dagen of dagdelen een groep gereserveerd maar er kunnen momenten zijn waarop het beter uitkomt om de kinderopvang op een ander dag af te nemen. We kijken altijd of er plaats is op de groep en of de kwaliteit gewaarborgd blijft. In overleg bieden we een plaats aan op een andere groep. Voor zowel compenseren als ruilen geldt dat u in het oudergedeelte van NioKids kunt zien of uw aanvraag wel of niet gehonoreerd is.

Mogelijkheden contracttypes

-          40 weken contract: wanneer u bij een 40 weken contract buiten de vakantieweken om vakantie neemt, dan heeft u geen recht op terugbetaling. Wel heeft u de mogelijkheid om deze dagen te ruilen.

-          50 weken contract: wilt u bijvoorbeeld drie weken vakantie dan heeft u de mogelijkheid om die dagen van de derde vakantieweek te ruilen. U heeft geen recht op terugbetaling van deze dagen.

-          52 weken contract: u kunt altijd een dag ruilen via NioKids, bij een 52 weken contract heeft u ook geen recht op terugbetaling.

Vakantie compenseren bij een 52 weken contract

Indien u 52 weken per jaar kinderopvang op vaste dagen/dagdelen heeft, bieden we u de mogelijkheid om niet genoten opvang vanwege vakantie te compenseren. Indien u uw vakantie tenminste 1 maand  via het oudergedeelte in NioKids doorgeeft. Omdat we onze personeelsplanning ruim van te voren maken, verstrekken we geen compensatiebonnen voor vakantiedagen die korter dan 1 maand voor de geplande vakantieweek worden doorgegeven. Voor een compensatiebon gelden een aantal regels.

-          Compensatiebonnen worden alleen uitgegeven bij gebruikmaking van 52 weken kinderopvang.

-          Compensatiebonnen worden uitgegeven voor een vakantie van tenminste 1 week (van maandag t/m vrijdag.)

-          Compensatiebonnen worden uitgegeven tot een maximum van 4 vakantieweken per kalenderjaar.

-          Voor een algemeen erkende feestdag wordt geen compensatiebon gegeven. (deze dag wordt namelijk al terug betaalt, of u heeft
           de mogelijkheid om deze dag te ruilen).

-          Compensatiebonnen kunnen in het  jaar van uitgifte gebruikt worden voor 'gelijke' dagen/dagdelen met dezelfde of minder uren.