Kinderdagverblijf
Gastouderbureau

De groepen

Kinderdagverblijf De Kei heeft 2 stamgroepen, de ‘vlinders’ en de ‘bloemen’. In de vlindergroep spelen maximaal 14 kinderen en in de bloemengroep maximaal 16 kinderen.

Er is gekozen voor verticale groepen, wat inhoudt dat kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar bij elkaar in 1 groep zitten. Een verticale groep benadert een huiselijke gezinssituatie waarin kinderen zich op een natuurlijke manier aan elkaar kunnen optrekken, elkaar stimuleren en uitdagen tot spel. De jongere kinderen leren niet alleen van oudere kinderen, maar de oudere kinderen leren ook dat zij met jongere kinderen anders om moeten gaan dan met leeftijdsgenootjes.

Naast het spelen in de stamgroepen is er voor alle groepen de mooi ingerichte buitenruimte. Hier zullen de groepen ook vaak samen buiten zijn. Er zullen onder andere activiteiten gedaan worden met groepjes kinderen van dezelfde leeftijd.