Kinderdagverblijf
Gastouderbureau

De groepen

Kinderdagverblijf De Kei heeft 3 stamgroepen, de ‘rupsen ’ de ‘bloemen’ en de 'vlinders'. In de rupsengroep spelen maximaal 14 kinderen. In de bloemengroep en de vlindergroep spelen maximaal 16 kinderen. 

De rupsen-en bloemengroep zijn semi-verticale groepen, wat inhoudt dat kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar bij elkaar in 1 groep spelen. Een semi-verticale groep benadert een huiselijke gezinssituatie waarin kinderen zich op een natuurlijke manier aan elkaar kunnen optrekken, elkaar stimuleren en uitdagen tot spel. De jongere kinderen leren niet alleen van oudere kinderen, maar de oudere kinderen leren ook dat zij met jongere kinderen anders om moeten gaan dan met leeftijdsgenootjes. 

Daarnaast hebben we een peutergroep, voor kinderen vanaf 2 jaar. Er zijn meer leeftijdsgenootjes op de groep, waardoor we meer leeftijdsgerichte activiteiten aan kunnen bieden. Tevens hebben we in deze groep themahoeken, waarin kleiner en uitdagender materiaal voor peuters aanwezig is.

Naast het spelen in de stamgroepen is er voor alle groepen de mooi ingerichte buitenruimte. Hier zullen de groepen ook vaak samen buiten zijn. Tevens hebben we onder het afdak een mooie babytuin ingericht. Hierdoor kunnen de allerkleinste ook het grootste gedeelte van de dag buiten zijn. We streven ernaar om zoveel mogelijk momenten op de dag te genieten van het buiten zijn.