Kinderdagverblijf
Gastouderbureau

Openingstijden

Kinderdagverblijf De Kei is de 5 werkdagen geopend van 7.30-18.00 uur.

Wij zijn gesloten op de volgende dagen:
Op algemeen erkende feestdagen zijn we gesloten. Het gaat om Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag. 


Wij hebben gekozen voor breng- en haaltijden. Dit doen we in verband met de rust van de groep.

Brengen Tussen 07.30 - 09.00 uur
Halen Tussen 16.30 - 18.00 uur
Verlengde opvang

U kunt verlengde dagdelen afnemen. Voor dit extra kwartier, (half uur), geldt hetzelfde tarief als u betaalt voor de andere uren op die dag. Wel betaalt u dan per kwartier die u extra verlengd. U kunt dus per kwartier verlenging aanvragen.
Onze mogelijkheden zijn:

Brengen Mogelijk vanaf 06.45 uur (tot 3 kwartier extra verlengen)
Halen Mogelijk tot 18.30 uur (tot een half uur extra verlengen)
 
Doelstelling